Informații

Termeni şi Condiţii

Acordul de utilizare al Serviciului online de procurare a biletelor de autobuz, denumit în continuare – acord de utilizare, acord, ofertă, cuprinde drepturile şi obligaţiile Agentului – Administrației site-ului, utilizatorului, pasagerului, transportatorului, care apar la obţinerea serviciului de transport în momentul procurării biletului de autobuz utilizînd Serviciul de pe pagina site-ului www.praga.md

Înainte de procurare, utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu condițiile şi regulile de returnare a biletelor, cu un număr minim de acte normative, care ghidează transportatorii la oferirea serviciilor de transport.

Utilizînd orice posibilitate funcțională a Serviciului pe pagina site-ului www.praga.md, utilizatorul este de acord cu termenii prezentului acord, precum şi cu alte condiții şi reguli care reglementează prestarea serviciilor pe pagina site-ului www.praga.md şi numărul minim de acte normative.

Termeni și definiții

Serviciului online de procurare a biletelor de autobus – complex tehnic de aparataj, cu ajutorul căruia se poate elibera şi achita un bilet de autobuz conform setărilor selectate de către utilizator.

Utilizatorul – o persoană fizică eligibilă, care a împlinit vârsta de 18 ani. Pasagerul – utilizatorul, care a procurat un bilet electronic pe pagina site-ului www.praga.md.

Transportatorul – întreprinderea de autobuze de transport "Sarvalteh Auto" SRL, care are toate autorizațiile necesare, asigurări şi licenţe pentru transportarea persoanelor pe rute internaționale.

Serviciul transportatorului – transportarea pasagerilor pe ruta selectată conform biletelor cumpărate.

Site-ul transportatorului – www.praga.md

Biletul electronic – un document care îi conferă pasagerului dreptul de a profita de oferta transportatorului, format de un modul de programare şi care conţine toate rechizitele necesare: traseul, numărul autobuzului, rîndul, locul, data şi ora plecării, preţul.

Este echivalent cu contractul de transportare între pasager şi transportator.

Dispoziții generale

Pentru o taxă, transportatorul oferă serviciul de vânzare a biletelor de autobuze la distanță utilizatorilor în funcție de parametrii selectați.

1. Procedura de procurare a biletelor

1.1. Pe site-ul www.praga.md, utilizatorul selectează ruta, data călătoriei, numărul de pasageri, se familiarizează cu Politica de confidențialitate, Acordul de utilizare, indică numele, prenumele și patronimicul complet al pasagerului, numărul de telefon, e-mail, datele din paşaport şi face clic pe "Comandă".

1.2. După ce se face clic pe butonul pe "Comandă", utilizatorul trece pe pagina sistemelor de plată pentru introducerea datelor cardului bancar. Transportatorii nu au acces la această pagină, datele cardului le primeşte doar sistemul de plată prin canale de comunicare securizate.

1.3. În cazul unei plăți reușite, Serviciul formează un e-bilet cu toate detaliile călătoriei și îl încarcă pe site.

1.4. Serviciul va transmite la adresa electronic a pasagerului o copie a biletului electronic în format pdf disponibilă pentru tipar.

2. Procedura de obținere a serviciilor transportatorului

2.1. Pentru a utiliza serviciul transportatorului, utilizatorul trebuie să prezinte biletul imprimat pe hîrtie, primit prin intermediul serviciului pentru a trece prin turnicheți sau, în absența acestora, să-l prezinte şoferului autobuzului.

3. Politica de returnare

3.1. Până în momentul introducerii datelor cardului bancar și confirmării plății, utilizatorul are dreptul să refuze achiziția. În acest caz, nu se percepe nici o taxă.

3.2. Din momentul confirmării plății utilizatorul are dreptul de a returna biletul. În acest caz, se va percepe 15 % din costul de transportare, în cazul returnării cu mai puţin de 24 ore înainte de prestarea serviciului de către transportator.

3.3. Pentru returnarea biletului prin intermediul site-ului conform punctului 3.2. utilizatorul va lua legătura cu transportatorul, în orice mod posibil: la numărul de telefon al centrului de contact sau prin e-mail postate pe site.

4. Prețul

4.1. Prețul biletului este stabilit de către transportator.

5. Modificarea acordului

5.1. Transportatorul are dreptul de a modifica în mod unilateral condițiile de prestare a serviciului.

5.2. Versiunea curentă a Acordului de utilizare se află la pagina web http://praga.md/page/conditions.

5.3. Utilizatorul urmărește individual informațiile despre condițiile de prestare a serviciului. Utilizarea Serviciului după ce au fost introduse modificările în condițiile de utilizare a acestuia înseamnă că utilizatorul este de acord cu aceste modificări.

6. Dispoziții finale

6.1. Serviciul Agentului este furnizat "ca atare". Agentul nu este responsabil pentru posibile aşteptări la utilizarea Serviciului, pentru nemulţumirea de pe urma utilizării resurselor şi alte circumstanţe ce nu depind de Agent.

6.2. Litigiile dintre părţi sunt reglementate printr-o reclamație cu un termen de răspuns – 10 zile lucrătoare. În cazul în care părţile nu ajung la un acord – litigiul va fi revizuit în instanţa de judecată în conformitate cu normele și prevederile legislatiei în vigoare a Republicii Moldova.

Pentru a urca în autobuz, veți avea nevoie de:

1. Buletinul de identitate, care să confirme că biletul este perfectat exact pentru dvs. (de obicei este paşaportul), sau documentul care a fost utilizat pentru a cumpăra biletul – pentru adulţi şi certificatul de naştere – pentru copii.

2. Chitanța de rută, pe care ați primit-o prin e-mail în momentul achitării biletului, trebuie să fie imprimată pe hîrtie).

Atentie! Îmbarcarea pasagerilor în autobuz se efectuează de către un angajat al gării auto în conformitate cu evidența de îmbarcare.

Pentru a evita confuziile şi întârzierile la autobuz cerem ca să ajungeți cel puţin cu 30 de minute înainte de plecare. Nu se permite îmbarcarea persoanelor sub influența alcoolului și drogurilor.

Atentie! Verificaţi cu atenţie datele înscrise pe bilet. Pasagerii, a căror nume și prenume sunt indicate incorect pe bilet, nu li se permite intrarea în autobuz!

E-biletele nu se transmit persoanelor terțe și sunt valabile doar la prezentarea documentelor corespunzătoare de identificare a pasagerului.

Revânzarea biletelor electronice nu este permisă.

Achitarea biletelor se face prin transfer bancar, folosind carduri bancare electronice Mastercard sau Visa Mastercard Visa