Informații

MEMENTO PENTRU PASAGER

Îmbarcarea începe cu 30 minute înainte de plecarea autobuzului.

Îmbarcarea are loc doar prin ușa din mijloc, conform listei de pasageri, care se află la însoțitor.

La intrare în autobuz trebuie să prezentați biletul, confirmând dreptul pasagerului de a călători în autobuz.

În autobuz locurile trebuie să fie ocupate în conformitate cu o lista care se află la însoțitor.

Transportarea pasagerilor în autobuz interurban depășind numărul de locuri este interzis.

Trebuie să anunțați conducătorul auto sau însoțitorul despre lucrurile uitate în salonul autobuzului.